Haridus- ja Teadusministeerium
koolitusluba nr 6398HTM

Koolituskeskus ELLU


Praktiline koostööprogramm koolides
„Kuidas praktiline koolipsühholoogia saab aidata õpetajat keerulistes situatsioonides ainetunnis?“
Abimaterjaliks käsiraamat „Lihtne ja praktiline koolipsühholoogia“.

Võimalused koolis selleks koostööprogrammiks:
Koolis õppeperioodil
- koostöö erinevate osapooltega ja vajadusel nõustamine
- Tunnivaatlus, individuaalsed ja grupivestlused ja ühine analüüs keerulistes klassides toimuvaga seoses
- Ühine arutelu ja lahenduste otsimine õpitoas (kuni 4 ak tundi)

Eraldi õppepäeval kooli või klassi aktuaalsete probleemide arutelu (kuni 8 ak tundi)
Õppepäeval osalevad keerulise klassi kõik osapooled (kooli ettepanekul)
Toimub ühine probleemide kaardistamine, lahenduste otsimine võttes abiks koolipsühholoogia oskusteabe.

Koostööprogrammile eelneb ettevalmistusperiood, kus lepitakse kokku vaadeldavad aspektid ja ühine lahenduste leidmise viis.
Peale ühist õppepäeva toimub järelnõustamine ja vajadusel praktilise koolipsühholoogia materjalide kasutamise juhendamine.


Koolitusprogrammi viib läbi Tiia Lister, koolipsühholoog ja käsiraamatu autor
Osalejatele tunnistus.
Hind kokkuleppel.

Info ja ettepanekud:
+372 56503525
ellu@ellu.ee
............................................................................................................
Väljavõte meie õppekavast, millel on HTM koolitusluba nr. 6398HTM
“Lihtne ja praktiline koolipsühholoogia”


Sihtgrupp:
Koolide juhtkonnad, aineõpetajad, klassijuhatajad, tugispetsialistid.

Koolituse eesmärk:
Anda õpetajatele ülevaatlik ettekujutus, kuidas on võimalik kasutada praktilist psühholoogiat koolis ja ainetunnis.
Õpetada neid psühholoogiliselt analüüsima erinevaid käitumisilminguid ja leidma erinevaid lahendusi keerulistes koolisituatsioonides.

Koolituse sisu (koolide tellimise järgi)
 • Koolielu aktuaalsete probleemide lahendamise võimalusi praktilise koolipsühholoogia teadmiste ja oskuste kaasabil.
 • Õpetaja rollikäitumise psühholoogilised alused.
 • Õpetaja suhtlemis- ja mõjutamisoskuse praktiline kasutamine koolielus.
 • Praktiline koolipsühholoogia ainetunnis.
 • Kooliklassi sotsiaalpsühholoogia.
 • Õpetaja emotsioonid ja koolistress.
 • Õpetaja isiksuse - ja temperamendijoonte mõju kutsetöös.
 • Õpetaja enesetundmine, enesehinnangu ja enesekehtestamise problemaatika.
Õppemeetodid: Rollimängud, arutelud, loengud, videoõpe, eneseanalüüs

Koolituse väljundid:
 • Koolitusest osavõtjatel tekib ülevaade praktilise koolipsühholoogia teemadest, mida saaks kasutada koolis õpetaja töö kergendamiseks.
 • Õpetajad õpivad analüüsima ja ära tundma psühholoogilisi situatsioone koolis ja neile õigete võtetega reageerima.
 • Õpetaja saab mõtteainet ja teadmisi enda isiksuse arendamiseks kõrgemal tasemel professionaaliks.


On rõõm teatada, et aprillis 2012 ilmus kirjastuses Atlex

Tiia Listeri
"Lihtne ja praktiline koolipsühholoogia"

Käsiraamatu tähtsamad teemad:

1. Positiivse mõjuga õpetaja.
2. Suhtlemisoskused ja oskuslik suhtleja.
3. Õpetaja autoriteet ja töörahu klassis.
4. Õppetunni psühholoogilised alused.
5. Osavõtlik kool.
6. Meie-tunne ja üksmeel.
7. Kooliheaolu ja vaimne tervis.
8.Õpiraskustega poiste toetamine.

Telli raamat
Kuula raamatut tutvustav saadet PereraadiosPereraadios toimuvad saated haridusteemadel, kus esinevad Tulevikuhariduse PIRN liikmed (ka Tiia Lister)
www.tulevikuharidus.ee

Eelmised saated on olnud väärtuskasvatusest ja tulevikuharidusest.

Esmaspäeval, 18.veebruaril toimus saade „Kodu ja kooli koostöö“
Saated toimuvad iga kuu 3. esmaspäeval kell 19 ja kordus järgneval teisipäeval kell 13.00
Saateid saab järgi kuulata siit

Loe meid ka
Facebookis
Koolituskeskus ELLU Koolitusluba nr. 6398HTM kuni 30.09.2016


Rakenda oma teadmisi - otsi ja leia õige tee ELLU


MTÜ ELLU | Rapla vald, Oela küla 79617| Tel:+372 5650 3525 |ellu@ellu.ee
Registrikood: 80230518| a/a 221031026146 | Swedbank 767